Pretilost i bolesti

Autor: altis

Pretilost, koju Svjetska zdravstvena organizacija definira kao bolest, jedan je od vodećih, neovisnih i promjenjivih rizika ukupne smrtnosti.

Pretilost je, na razini patofizioloških zbivanja, usko povezana s čitavim nizom mehanizama koji presudno utječu na razvoj pojedinih poremećaja, što onda progresijom i međudjelovanjem, preko složenih patoloških stanja i bolesti, dovodi do prijevremene smrti.

Pretilost je usko povezana s kroničnom, tinjajućom i generaliziranom upalom te s razvojem disfunkcije endotelnoga sloja stanica što u tankome sloju pokrivaju sve cirkulacijske šupljine tijela, integrirajući brojna zbivanja važna za očuvanje zdravlja I presudna za razvoj bolesti (Born i Schwartz, 1997).

Pretilost dovodi, navedenim mehanizmima i potičući pridružena stanja rezistencije tkiva na inzulin, do razvoja aterosklerotske tromboembolijske bolesti p se najčešće manifestira akutnim kardiovaskularnim poteškoćama.

Pretjerane uhranjenosti, i posredno, značajno djeluje na razvoj tih događaja, podržavanjem razvoja aterogene dislipidemije s visokim  LDL-kolesterolom te niskim protektivnim HDL-kolesterolom, razvojem arterijske hipertenzije, urične dijateze i šećerne bolesti tipa 2.

Prema uvodnim napomenama, pretilost je jasno povezana s cijelim nizom organskih, pa i malignih bolesti gastrointestinalnoga trakta: od  masne infiltracije jetre i kolelitijaze, do zloćudnih novotvorina debelog  crijeva (Ianssen i sur. 2004; Lukić i Včev, 2006).
Cancer Prevention Study, koja je prospektivnim istraživanjem na više od milijun osoba (Calle, T hun, Petrelli, Rodriguez i Heath, 1999), potpuno zdravih ispitanika, nepušača, u gotovo petnaestogodišnjem praćenju započetom 1982. u SAD-u, utvrdila izravnu ovisnost ITM-a i rizika od smrti koji je najniži bio u rasponu ITM-a od 23,5 do 24,9, te je u formi “I” krivulje rastao linearno od 25,0 ` naviše, uz blagi progresivni porast i za vrijednosti ITM-a ispod 23,5.

Možemo zaključiti kako značajno povećana tjelesna težina (TT) iskazuje izravnu povezanost s pojavnošću većine klasičnih kardiovaskularnih rizičnih čimbenika, općim obolijevanjem te ukupnom i kardiovaskularnom smrtnošću.

Takvom definicijom dugoročnih pogubnih zdravstvenih učinaka spoznajemo značenje koji ova opasna i pritajena bolest ima za asimptomatske osobe oboljele od pretilosti.

Možda će vas zanimati…