Novosti

Stručni članci

Bazalni metabolizam

Bazalni metabolizam, koji ponajviše ovisi o aktualnoj tjelesnoj težini, nije konstanta, već varira u istoga ispitanika tijekom vremena i pri nepromijenjenoj masi. Spavanje smanjuje BM za 10%, jaka hladnoća ga povećava za 2-5%, a temperatura okoline, za svaki stupanj...

read more
Poremećaj prejedanja

Poremećaj prejedanja (Binge Eatíng Disorder - BED) obilježen je uzimanjem objektivno velike količine hrane u kratkom vremenu (manje od 2 sata) tijekom kojega osoba gubi mogućnost kontrole. Kod ovoga poremećaja nakon prejedanja ne slijedi kompenzacijsko ponašanje (npr....

read more
Pretilost i prehrana

Terapijski je potencijal prehrambenih intervencija u unaprjeđenju zdravlja definitivno nedostatno iskorišten (Burguera i sur., 2007). Razlozi tomu su višestruki i složeni, kreću se u rasponu od terapijske tvrdokornosti svakoga pokušaja izmjene navika, preko velikoga...

read more
Pretilost i bolesti

Pretilost, koju Svjetska zdravstvena organizacija definira kao bolest, jedan je od vodećih, neovisnih i promjenjivih rizika ukupne smrtnosti. Pretilost je, na razini patofizioloških zbivanja, usko povezana s čitavim nizom mehanizama koji presudno utječu na razvoj...

read more
Uhanjenost djece

Pored apsolutnih iznosa, vrlo je ilustrativna dinamika promjena ukupnoga udjela pretilosti i njezinih tipova. Naime, u SAD -u je posljednjih godina postignuto zaustavljanje porasta prevalencije pretilosti u žena, dok se porast i dalje kontinuirano bilježi u skupini...

read more

Povežite se s nama

Ostanimo u kontaktu. Pratite nas na društvenim mrežama i slobodno pitajte sve što Vas zanima.